iARCS uw partner in audit, risk en security

iARCS
iARCS – IT Security

De (ICT) wereld raakt steeds meer verstrengeld in elkaar. Door de koppeling met het internet wordt een organisatie ook kwetsbaar voor dreigingen van buitenaf. Deze risico’s worden door een goede inrichting van IT Security gemitigeerd. IT Security zorgt voor zowel een procedurele als technische inrichting wat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is.

iARCS – IT Risk

Bij het uitvoeren van de operationele activiteiten loopt een organisatie risico’s. Dit zijn interne en externe risico’s, IT risico’s zijn daar een onderdeel van. Met IT Risk worden niet alleen de IT risico’s in kaart gebracht, maar wordt ook de volwassenheid van het gehele risico proces beoordeeld.

iARCS – IT Audit

De organisatie wordt steeds afhankelijker van ICT, terwijl het ook steeds complexer wordt. IT Audit beoordeelt de automatisering van de organisatie aan de hand van algemeen geaccepteerde normenkaders. Uit een IT Audit komt een beoordeling van de volwassenheid van het ICT proces en komt met aanbevelingen ter verbetering.